Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\naukamk\components\com_content\models\articles.php on line 495

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\naukamk\modules\mod_sj_carousel\core\helper.php on line 127
Has no content to show!
Has no content to show!

Истражувачи

The National Committee for Scientific Research, which is in charge of the recruitment and evaluation of researchers, is divided into 47 sections (e.g. section 1 is mathematics; section 7 is…
Истражувачи

Најава - Наука МК

Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_users, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_finder, 1

 

Порталот Наука МК опфаќа систем за евиденција на научните активности на сите научници во Република Македонија и нивните научно–апликативни активности (проекти и трудови). Наука МК е проект овозможен од Mинистерството за образование и наука на Република Македонија. Апликацијата овозможува евиденција на сите научни и образовни активности на научниот и наставниот кадар на јавните научно-образовни установи во Република Македонија. На порталот ќе бидат достапни резултатите од истражувањата и генерирањето идеи за нови научни истражувања за јавниот и приватниот сектор, како и на пошироката јавност ќе им бидат овозможени поедноставна достапност и увид на научните достигнувања, како и вклучување во градењето на механизми за промоција на етичката димензија на истражувањата. Порталот ќе овозможи и десиминирање на информации за можностите за заедничка соработка, размена на искуства во земјата и странство, што ќе доведе до приближување на резултатите од истражувањето до домашната истражувачка заедница.