Warning: include_once(J_TEMPLATEDIR/includes/frame_inc.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\naukamk\templates\sj_plus\component.php on line 15

Warning: include_once(): Failed opening 'J_TEMPLATEDIR/includes/frame_inc.php' for inclusion (include_path='.;C:\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\htdocs\naukamk\templates\sj_plus\component.php on line 15
Варшавска Источноевропска Конференција 2016
Warning: include_once(J_TEMPLATEDIR/includes/head.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\naukamk\templates\sj_plus\component.php on line 29

Warning: include_once(): Failed opening 'J_TEMPLATEDIR/includes/head.php' for inclusion (include_path='.;C:\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\htdocs\naukamk\templates\sj_plus\component.php on line 29

Варшавска Источноевропска Конференција 2016

Центарот за Источноевропски студии при Варшавскиот Универзитет (STUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ UW) ја организира Варшавската Источноевропска Конференција, Тринаесетта годишна сесија во Варшава во периодот меѓу 18 и 21 јули 2016 година.

Конференцијата се организира под покровителство на ректорот на Варшавскиот Универзитет, професорот Марцин Палис.

Повеќе информации за темите на конференцијата и детали за пријавувањето можете да најдете на следните линкови:

http://www.mimuw.edu.pl/~studium/weec2016/call/call_for_papers_weec_2016.pdf

http://www.mimuw.edu.pl/~studium/weec2016/