Warning: file_put_contents(): Only 0 of 5372 bytes written, possibly out of free disk space in C:\xampp\htdocs\naukamk\libraries\joomla\filesystem\file.php on line 421
Научно-истражувачки кадар

Најава - Наука МК

Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_users, 1
  • Error loading component: com_finder, 1

Модулот Регистрација овозможува евиденција на наставниот и научно-истражувачкиот кадар. Содржи функционалност за следење на развојот на кариерата на секој наставно-научен работник во јавните научно-образовни институции во РМ. Покрај личните податоци за секој научен работник, постојат и информации за степен на образование, историја на вработувања, избор во научно-образовни звања на соодветните институции и др.